Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.


Wedstrijdreglement Bond van IJsclubs Ooststellingwerf

Inhoudsopgave:

Vaststellen van de kampioenswedstrijden.
Berichtgeving en publicatie kampioenswedstrijden.
Inschrijving
Afstanden en duur wedstrijden
Organisatie wedstrijden
Wedstrijden volgens het afvalsysteem
Prijsuitreiking en eretekens
Prijzengeld kortebaan
Prijzengeld Marathon Dames en Heren en Jeugdmarathon Jongens en Meisjes
Prijzengeld uitbetalen
Evaluatie prijzengeld
Keurmeesters / starter kortebaan
Keurmeesters  /  starter  /  speaker marathon
Overige
Schoolwedstrijden
Wedstrijdkist
Formulieren
Contributie afdracht
Bestuur
Email adressen secretarissenVaststellen van de kampioenswedstrijden.

De Bond stelt de wedstrijden vast w.o. plaats, datum en tijd.


Volgens schema worden de wedstrijden toegekend aan een plaatselijke ijsclub om de wedstrijden te organiseren. De wedstrijden worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de organiserende ijsclub verreden. Indien er wegens omstandigheden als gebrek aan ijs of te risicovolle situaties van het ijs de wedstrijden niet kunnen worden verreden, wordt het schema van de vastgestelde ijsbanen gehandhaafd.
Naar boven

Berichtgeving en publicatie kampioenswedstrijden.

Op aangeven van het beschikbaar zijn van de baan door de secretaris van de ijsclub stelt de Bond de datum en het tijdstip vast. De secretaris van de ijsclub geeft dit per email of telefonisch door aan de secretaris van Bond van IJsclubs. Wanneer datum en tijdstip door de Bond van IJsclubs zijn vastgesteld krijgen alle ijsclubs hiervan bericht, per email, van de secretaris van de Bond. De ijsclubs zorgen in hun dorp (en omgeving) voor verdere bekendmaking. Denk hierbij ook aan social media, zoals facebook, twitter etc. De secretaris van de Bond zorgt voor verdere bekendmaking aan de kabelkrant, Nieuwe Ooststellingwerver, de Grijpvogel, Radio Odrie en Omrop Fryslan.
Naar boven

Inschrijving:

De inschrijving vindt plaats bij de secretaris van de ijsclub. Er vindt overleg met de secretaris van de Bond plaats. De inschrijving kan plaatsvinden tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.
Naar boven


Afstanden korte baan:

Vrouwen 140 m. 
Mannen 160 m. 
Meisjes 120 m.
Jongens 120m.

In principe moet de wedstrijdbaan een uitloop hebben van 40 meter, bij afwijkingen beslist het bestuur.


Duur wedstrijden marathon.

Marathon heren

1 uur en 5 ronden.
Voor de kopgroep geldt 5 ronden extra. Gezamenlijke start met dames

Marathon dames

45 minuten en 3 ronden.
Voor de kopgroep geldt 3 ronden extra. Gezamenlijke start heren.

Jeugdmarathon

15 minuten en 3 ronden
Voor de kopgroep geldt 2 ronden extra.
Voor het organiseren van de marathon en de jeugdmarathon worden tussen de ijsclub en de Bond de zaken afgestemd.
Naar boven


Organisatie wedstrijden

Opening/aankondiging: door bestuur van Bond van IJsclubs.

De leiding van de wedstrijd is in handen van het bestuur van de plaatselijke ijsclub. Het bestuur van de ijsclub zorgt voor een wedstrijdleider/scheidsrechter. De wedstrijdleider/scheidsrechter instrueert de keurmeesters. De deelnemers worden ingeschreven. De inschrijving vindt plaats bij de plaatselijke ijsclub of secretaris. Na sluiting van de inschrijving vindt de loting plaats. De rijders krijgen een startnummer. De deelnemer, die bij de loting het laagste startnummer trekt, rijdt in de linkerbaan. Linkerbaan is de baan gezien vanaf de finish. Ter verduidelijking de starter moet ±10 meter vanaf de startstreep tussen de 2 banen in staan met de rug naar de finish dan is de baan links van de starter de linkerbaan. De loting vindt plaats door middel van een openbare loting d.w.z. de deelnemers trekken hun eigen lot (in het bijzijn van alle rijders) De deelnemer moet alle ritten uitrijden om verder aan de wedstrijd te mogen deelnemen. (ook diegene die een zg stilstaande beurt heeft)

Bij de wedstrijden zijn een starter, wedstrijdleider/scheidsrechter en 5 keurmeesters betrokken.
Twee keurmeesters staan aan de start, drie keurmeesters staan aan de finish, waarvan 1 links en 2 rechts van de baan.

Kortebaan wedstrijden (minimaal 8 deelnemers) worden volgens het afvalsysteem verreden.
Naar boven


Wedstrijden volgens het afvalsysteem

In twee ritten wordt bepaald wie van de twee deelnemers de snelste is. De winnaar gaat over naar de volgende ronde. De wedstrijd kan in een winnaars –en verliezers poule worden voortgezet. z.g. A groep en B groep, bij een voortzetting in een A-en B wedstrijd gaat de B groep eerst van start. De eerste rit moet z.g. van het dorp af verreden worden. De tweede rit moet in tegengestelde richting van de eerste rit worden gereden. Bij kampritten moet worden overgereden en behouden beide deelnemers hun eigen baan. Hebben beide deelnemers een rit gewonnen, dan wordt om de baan geloot en vindt een derde, beslissende rit plaats in dezelfde richting als de tweede rit. In het laatste geval is diegene winnaar, die twee van de drie ritten heeft gewonnen.
Naar boven

Prijsuitreiking:

Door het bestuur van de Bond van IJsclubs.

Eretekens:

De Bond zorgt voor de eretekens.
Naar boven

Prijzengeld kortebaan.

Vastgesteld in vergadering gehouden op 4 november 2008, ingaande seizoen 2008. Voor een periode van 3 jaren.

Prijzengeld vrouwen 140 meter maximaal € 93,00.


Alleen A wedstrijden.1e prijs    € 35,00
2e prijs    € 25,00
3e prijs   € 15,00
         -------------------
Totaal    € 75,00
 


A en B wedstrijden.


  A wedstrijd.            B wedstrijd.

1e prijs    € 25,00      € 18,00
2e prijs    € 17,00      € 12,00
3e prijs    € 12,00      € 9,00
            -----------------        -------------
Totaal      € 54,00      € 39,00

Prijzengeld mannen 160 meter maximaal € 93,00.


Alleen A wedstrijden.1e prijs    € 35,00
2e prijs    € 25,00
3e prijs   € 15,00
         -------------------
Totaal    € 75,00
 


A en B wedstrijden.


  A wedstrijd.            B wedstrijd.

1e prijs    € 25,00      € 18,00
2e prijs    € 17,00      € 12,00
3e prijs    € 12,00      € 9,00
            -----------------        -------------
Totaal      € 54,00      € 39,00

Prijzengeld meisjes 16 jaar 120 meter maximaal € 88,00.


Alleen A wedstrijden.1e prijs    € 25,00
2e prijs    € 21,00
3e prijs   € 15,00
         -------------------
Totaal    € 61,00
 


A en B wedstrijden.


  A wedstrijd.            B wedstrijd.

1e prijs    € 23,00      € 15,00
2e prijs    € 17,00      € 12,00
3e prijs    € 12,00      € 9,00
            -----------------        -------------
Totaal      € 52,00      € 36,00

Prijzengeld jongens 16 jaar 120 meter maximaal € 88,00.


Alleen A wedstrijden.1e prijs    € 25,00
2e prijs    € 21,00
3e prijs   € 15,00
         -------------------
Totaal    € 61,00
 


A en B wedstrijden.


  A wedstrijd.            B wedstrijd.

1e prijs    € 23,00      € 15,00
2e prijs    € 17,00      € 12,00
3e prijs    € 12,00      € 9,00
            -----------------        -------------
Totaal      € 52,00      € 36,00
Naar boven

 

Marathon Dames en Heren
(minimum aantal deelnemers 12).


Prijzengeld voor Dames en Heren.
1e prijs    € 35,00
2e prijs    € 25,00
3e prijs   € 15,00
         -------------------
Totaal    € 75,00
 

Jeugdmarathon Jongens en Meisjes.
(minimum aantal deelnemers 12).


Prijzengeld Jongens en Meisjes.
1e prijs    € 25,00
2e prijs    € 21,00
3e prijs     € 15,00
         -------------------
Totaal       € 61,00
Naar boven

De ijsclub dient zelf voor premies te zorgen d.m.v. het zoeken van sponsoren.
Naar boven

Prijzengeld uitbetalen:

De betreffende club dient zelf (EERST) voor het prijzengeld te zorgen. Het prijzengeld is conform de bedragen welke gelden voor de kortebaanwedstrijden. Na een verreden wedstrijd wordt het prijzengeld door de Bond per bank aan de betreffende ijsclub uit betaald.
Naar boven

Evaluatie prijzengeld.

In de vergadering van november 2012 heeft er geen herziening plaats gevonden en derhalve blijven de bedragen weer voor een periode van 3 jaar ongewijzigd..

Keurmeesters / starter:

Het Bondsbestuur zorgt bij een kortebaan wedstrijd voor 2 keurmeesters.
De betreffende ijsclub dient zelf zorg te dragen voor een starter, wedstrijdleider/scheidsrechter, 3 keurmeesters en eventueel 4 tijdwaarnemers.
Naar boven

Keurmeesters  /  starter  /  speaker:

Bij de marathon zorgt het bestuur van de Bond van IJsclubs voor 1 speaker en 6 keurmeesters.
De resterende keurmeesters dienen te worden aangeleverd door de betreffende ijsclub, waarbij als uitgangspunt dient te worden genomen: minimaal 1 keurmeester op 3 deelnemers tevens dient organiserende ijsclub voor een wedstrijdleider/scheidsrechter zorg te dragen en 4 stopwatches. (wedstrijdkist)

Schoolwedstrijden:

Aankondiging planning wedstrijden aan de scholen door het Bestuur van de Bond van IJsclubs. Reglement schoolwedstrijden kampioenswedstrijden Ooststellingwerf

Plattegrond:

Het bestuur van de ijsclub zorgt bij het begin van de ijsbaan voor een duidelijk aangegeven indeling van de ijsbaan. Keurmeesters: te leveren door alle ijsclubs in Ooststellingwerf. Inschrijving: Vindt plaats op de scholen, opgaven door de scholen aan de secretaris van de plaatselijke ijsclub, uiterlijk 2 dagen voor de geplande wedstrijden. De ingeschreven rijders krijgen een startnummer. De Bond van IJsclubs verzorgt de loting. Opening/aankondiging: door bestuur van Bond van IJsclubs

Wedstrijden:

De leiding van de wedstrijd is in handen van het bestuur van de plaatselijke ijsclub. Het bestuur van de ijsclub zorgt voor een wedstrijdleider. De wedstrijdleider instrueert de keurmeesters. Bij de wedstrijden zijn een starter en 5 keurmeesters betrokken. De starter staat in het midden van de beide banen ± 10 meter vanaf de startlijn. Twee keurmeesters staan aan de start, drie keurmeesters staan aan de finish, waarvan 1 links van de baan en 2 rechts van de baan. De starter wijst de baan aan voor de rijders: laagste startnummers in de linkerbaan, de linkerbaan is de baan vanaf de finish gezien. Ter verduidelijking de starter moet ±10 meter vanaf de startstreep tussen de 2 banen in staan met de rug naar de finish dan is de baan links van de starter de linkerbaan. De deelnemers rijden twee maal tegen elkaar. Eerst van het dorp af, daarna weer richting dorp. De punt van de schaats bepaalt wie de winnaar is. Na de eerste omloop wordt er een nieuwe lijst gemaakt van winnaars. De verliezers zijn afvallers. Vervolgens worden de volgende omlopen verreden.
Groepen 5 en 6 afstanden jongens en meisjes 80 meter.
Groepen 7 en 8 afstanden jongens en meisjes 100 meter.
Aansluitend estafette: 2 meisjes en 1 jongen of 2 jongens en 1 meisje uit verschillende groepen.

Registratie uitslagen:

De registratie van de uitslagen vindt plaats door de Bond van IJsclubs.
Per afstand per categorie, prijzen 1, 2 en 3. ( Bij voldoende deelnemers) Estafette scholen, prijzen 1,2 en 3. ( Bij voldoende deelnemers) Voor de totaal-winnaar: de Sietse Zijlstra-bokaal. Prijsuitreiking: door het bestuur van de Bond van IJsclubs en sluiting.

Eretekens: de Bond zorgt voor de eretekens.
Naar boven

Wedstrijdkist:

De Bond van IJsclubs heeft een wedstrijdkist samengesteld, waarin: lotnummers, rugnummers, startpistolen, fluitjes, stopwatches, zaklantaarns, potloden, puntenslijpers, onderleggers met klem, hesjes keurmeesters, startersmouw etc..
Naar boven

Overige:

In de vergadering van november 2004 is besloten maatregelen te treffen, om te voorkomen dat de geplande kampioenswedstrijden van de Bond  ‘ concurrentie’ kunnen krijgen van georganiseerde schaatsactiviteiten van vergelijkbare strekking door bij de Bond  aangesloten ijsclubs. Indien een dergelijke overtreding wordt geconstateerd, dan geldt voor de overtredende ijsclub een boete van € 250,- en een verschuiving naar de laatste positie, in de volgorde van de organiserende ijsclubs. Uiteraard gaan de wedstrijden van de KNSB en het Gewest Fryslan altijd voor. Tevens dienen de ijsclubs hun activiteiten te melden aan de Bond.
Naar boven

Formulieren:

Er zijn formulieren beschikbaar voor inschrijving en wedstrijdlijsten door de Bond van IJsclubs. EHBO hulppost: bij alle wedstrijden dient een EHBO hulppost aanwezig te zijn. De organiserende ijsclub dient voor een EHBO post te zorgen en wedstrijden mogen niet eerder beginnen dat deze daadwerkelijk aanwezig is.
Naar boven

Contributie afdracht:

Ingaande seizoen 2009 - 2010 dragen de aangesloten clubs  € 0,25 per lid af. Het boekjaar van de Bond van IJsclubs loopt van 1 november t/m 31 oktober. De contributie wordt aan begin van het boekjaar overgemaakt.
Rabobank Heerenveen / Zuid-Oost Friesland NL95 RABO 0105 8078 85 t.n.v. Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Wanneer het saldo aan het eind van het boekjaar hoog is of laag is kan de contributie voor het komende jaar aangepast worden. Zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Naar bovenBestuur:

Voorzitter: J. Nijboer, Schuinpad 28, 8421 PX Oldeberkoop. Tel.nr. 451789, E-mail: j.h.nijboer@home.nl
Secretaris: R. Liekelema, Stienekamp 8, 8428 HA Fochteloo. Tel.nr. 588577, E-mail: rinusenmaaike@hotmail.com
Penningmeester: F. de Haan, Kerkereed 6, 8435 TD Donkerbroek. Tel.nr.451792, E-mail: haanf1@hotmail.com
Lid: W. ten Hoor, Stokdijk 9F, 8425 SM Langedijke. Tel.nr. 515484, E-mail: hoorw@xs4all.nl
Lid: G.Nusteling, Schuinpad 22, 8421 PX Oldeberkoop Tel.nr. 452009, E-mail: ginus@planet.nl


Aangesloten ijsclubs/ secretarissen:

Appelscha: de Friese Grens B. v.d.Boer, Vaart n.z 66, 8426 AT Appelscha, Tel.nr. 433257, E-mail: bertenmarij@ziggo.nl.
Donkerbroek: Mevr. P. Dijkstra, 't West 8, 8435 VM, Donkerbroek, Tel.nr. 491790, E-mail : dijkstra.p@hetnet.nl
Elsloo: Dhr. M. Brouwer Hoofdweg 7, 8424 PH Elsloo, Tel.nr.0561-421135, E-mail: martinjakelien@Home.nl
Fochteloo: Eensgezinsheid R. Broekhuis E-mail: rbroekhuis@hetnet.nl
Haule: Nieuw Leven Mw.T. Mulder,Tonckensw.2, 8432 PJ, Haule, Tel.nr. 0516422340, E-mail: fammulder4@gmail.com
Haulerwijk: E-mail: karstvandervaart77@gmail.com
Langedijke: Dhr. M.de Jonge, Haerdijk, 8425 SR Langedijke, Tel.nr 0630333414, E-mail: marco1.jong@planet.nl
Makkinga: Dhr. D.E. Brouwer, Ceresstraat 14, 8423 SC Makkinga, Tel.nr. 441000, E-mail: d.e.brouwer@planet.nl
Oldeberkoop: Vooruit E-mail: berberdeboer@live.nl,
Oosterwolde: De Eendracht Dhr. F. Foppes, Lange Akker 8, 8431 PG O’wolde, Tel. 512811 E-mail: f.foppes@gmail.nl
Nijeberkoop: H. Frederiks, Bovenweg 23, 8422 DG Nijeberkoop, Tel.nr. 441485, E-mail: ijsclubsamenwerking@gmail.com
Naar boven