Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.
Bond van IJsclubs Ooststellingwerf organiseert fietstocht t.g.v. 75 jarig bestaan.
Geplaatst op 20-06-2017.
Tekst: R. Liekelema.

Verslag Fietstocht Ooststellingwerf ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum op zaterdag 17 juni 2017.

“Deelnemers aan de fietstocht langs de ijsbanen enthousiast over de prachtige route”.

Ter gelegenheid van haar 75 jarig jubileum organiseerde de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf, voor het eerst in haar bestaan, in nauwe samenwerking met de ijsclubs in de gemeente een fietstocht.

Deze “Fietstocht Ooststellingwerf” werd gehouden op zaterdag 17 juni 2017 en voerde de deelnemers langs de ijsbanen in de gemeente Ooststellingwerf. In de dorpen kon bij de ijsbaan van 9.00 tot 11.00 uur worden gestart. De eindtijd van de fietstocht was gesteld op 16.00 uur.

Er waren drie routes, een volledige route langs alle ijsbanen en nog twee kortere routes, nl. een “zuidelijke” route en een “noordelijke” route. De deelname was gratis en iedereen kon er aan meedoen.

De startkaarten waren verkrijgbaar bij de ijsbanen. De routes waren gemarkeerd met pijlen, waarvoor gebruik werd gemaakt van de pijlen van Loopsportvereniging Invictus. De startkaart bevatte een nummer, welke tevens het lotnummer was. Voor elke startplaats werd een waardebon verloot van Bakkerij Nijstad te Oosterwolde, waarmee 12 deelnemers enthousiast weer naar huis terug gingen.

Bij alle ijsbanen was gelegenheid tot het drinken van koffie, thee of fris etc. waarvan door de deelnemers dankbaar gebruik werd gemaakt. De deelnemers troffen het vrij goed met de weersomstandigheden, al hoewel op een aantal plaatsen nog wel even miezerige regen is gevallen.

De organisatie had wel wat meer deelnemers verwacht. Het aantal deelnemers per startplaats was nogal uiteenlopend, in Oosterwolde gingen 22 deelnemers van start, in Waskemeer ging er maar 1 deelnemer van start. Er deden in totaal 97 fietsers mee aan de tocht, waaronder enkele deelnemers van zeer hoge leeftijd, resp. van 82, 86 en 88 jaar. De organisatie vond het opvallend, dat er te weinig jeugdige fietsers deelnamen.

Zowel de organiserende ijsclubs als de Bond van IJsclubs hebben vele positieve ervaringen opgedaan. Ook van de kant van de deelnemers werden vele positieve reacties gehoord. De besturen van de ijsclubs in Ooststellingwerf gaan samen de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om de fietstocht jaarlijks te gaan houden.

Email: secretariaat@bondijsclubsoostwerf.nl

NAAR BOVEN

Trekking van het winnende lot in Oosterwolde.
Overhandigen prijs in Elsloo.

Stempelpost in Elsloo.

Uitslag verloting.

De deelnemers aan de fietstocht van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf maakten kans op een waardebon van de Echte Bakker Nijstad, de winnaars zijn.


NAAR BOVEN

Geplaatst op 27-04-2017.
Copyright foto,s: Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Verslag receptie t.b.v. 75-jarig jubileum op 4 maart 2017 bij restaurant “de Lindehoeve” te Appelscha.J. Nijboer.

Het bestuur van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf kijkt met veel genoegen terug op de receptie van zaterdag 4 maart 2017.

De bijeenkomst, waar ongeveer 80 genodigden aanwezig waren, werd met een welkomstwoord (in het Stellingwerfs) door de voorzitter, Jelke Nijboer, geopend.

Onder de gasten waren burgemeester Harry Oosterman, vele kampioenen, van nu en weleer, meestal met familie, oud bestuursleden van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf en tal van bestuursleden van de aangesloten ijsclubs.

Na het welkomstwoord en toelichting, waarom het jubileum te vieren en te komen tot een jubileumboek, door de voorzitter, kreeg de burgemeester het woord. Hij noemde vooral het warmer worden van de winters de laatste jaren en benadrukte de speciale sfeer, wanneer in de dorpen de ijsbanen geopend zijn. Het “gemeenschappelijke” wordt duidelijk meer voelbaar en zichtbaar.

Daarna hebben de aanwezigen volop genoten van een aantal boeiende vertellingen, met veel humor, van Johan Veenstra uit Nijeholtpade.


H. Oosterman.Van de eerdere kampioenen voerden Jan Bos, nu uit Oosterwolde, en Berend Menger, nu uit Zuidhorn, het woord. Jan Bos, kampioen in 1963, vertelde van enkele bijzondere gebeurtenissen tijdens zijn schaatswedstrijden.

Berend Menger, kampioen bij de jongens in 1984/1985 en bij de mannen in 1985/1986 en 1986/1987, sprak zijn waardering uit voor die mensen, die het altijd weer mogelijk maken, dat de ijsbanen er goed bij liggen en (kampioens)wedstrijden organiseren.


Jan Bos.

Berend Menger.


Afke Lenstra Stoker ontvangt het eerste jubileumboek.


De voorzitter reikte de eerste exemplaren van het jubileumboek uit aan Afke Lenstra-Stoker uit Oosterwolde ( kampioen vrouwen in 1950/1951), Jan Bos te Oosterwolde ( kampioen mannen in 1962/1963), Nathalie Hommes- ten Hoor te Langedijke ( kampioen meisjes in 1990/1991) en Jort Boomhouwer te Oosterwolde ( kampioen jongens 2012/2013).

Daarna werden nog boeken overhandigd aan journalist Anne de Vries te Oosterwolde (tekst jubileumboek) en secretaris Rinus Liekelema (onderzoek Nieuwe Ooststellingwerver te Meppel).

Tot slot dankte de voorzitter alle aanwezigen voor deze mooie middag en wenste hen voor de komende winters meer ijs en allen wel thuis. Voor de aanwezigen was een jubileumboek beschikbaar. Wat bijzonder op prijs werd gesteld.


Website in de lucht!

De vernieuwde website van de bond is sinds januari 2017 in de lucht. Op deze site vind u alle data van kampioenswedstrijden, uitslagen, nieuws en links van aangesloten clubs.


Oktober 2014. Nieuwe vlag van de bond bij alle clubs!

De vlag is klaar en bij open banen bij alle clubs te zien wapperen! Het bestuur is enthousiast!