Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.


Activiteiten Bond van IJsclubs Ooststellingerf.AGENDA 2022.

Voorjaarsvergadering aangesloten ijsclubs.

Datum: 22 maart 2022
Aanvang: 20.00 uur
Dorpshuis: Langedijke
de Weidedijk 2
8425 SV Langedijke

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering d.d. 23 november 2021.

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken.

4. Continuïteit van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

(Onderstaande tekst is opgenomen in de notulen van de vergadering van 23 november 2021) Het bestuur van de Bond heeft contact gehad met ijsclubs in de gemeente Weststellingwerf, om te vragen naar de mogelijkheid om kampioenswedstrijden voor “De Stellingwerven” te kunnen organiseren. Toen kwam naar voren, dat de gemeente Weststellingwerf geen “Bond” kent. Daar organiseren de ijsclubs onderling de wedstrijden. Wij gaan nog verder in contact treden met de ijsclubs in Weststellingwerf. In de vergadering wordt uitvoerig besproken om hetzelfde model van “Weststellingwerf” ook voor Ooststellingwerf toe te passen. Dat betekent, dat de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf niet meer behoeft te bestaan. Uit de vergadering blijkt, dat er naast de voordelen ( o.a. slagvaardiger organiseren door de ijsclubs) ook nadelen zijn ( o.a. grotere verantwoordelijkgheid ijsclubs, beeindiging van een traditie, welke in 1942 is begonnen). Voortzetting van de Bond van IJsclubs betekent wel, dat de vacatures weer ingevuld moeten zijn, rekening houdend met vacatures in het bestuur de komende jaren. De vergadering besluit er in een extra voorjaarsvergadering verder over te spreken en tot een besluit te komen.

11. Wat verder ter tafel komt.

12. Datum volgende vergadering: 22 november 2022 te Makkinga.

13. Rondvraag

14. Sluiting.

.

Seizoen 2020-2021.

Schaatswedstrijden georganiseerd door de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf worden hier bekendgemaakt.